Ban lãnh đạo
 • Hà Anh Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0949960606
  • Email:
   tuanha.thptbt3@gmail.com

Bản quyền © Trường THPT Bá Thước 3